Radionice za djecu

U toku ljetnog raspusta JU Gradska biblioteka u Čeliću organizira besplatne  kreativno-edukativne radionice i pričaonice za male kreativce od i do iv razreda osnovne škole, te likovne radionice za djecu od i do ix razreda osnovne škole

1. Kreativno-edukativne radionice i pričaonice za male kreativce od I do IV razreda osnovne škole

J.U. Gradska biblioteka Čelić poziva roditelje učenika od I do IV razreda osnovne škole sa područja općine Čelić da prijave djecu za kreativno-edukativne radionice i pričaonice za najmlađe kreativce,  koje će se održati u okviru manifestacije Dani kulture 2017. od 26.06. do 15.08. 2017. u prostorijama JU Gradska biblioteka Čelić. Svake sedmice će se održati po dvije kreativno-edukativne radionice na temu:

Voditelji kreativno-edukativnih radionica su: profesorica Amra Ibrišimović i pedagog/psiholog Mirela Džinović.

Više informacija i upis učenika svaki radni dan u prostorijama JU Gradska biblioteka Čelić ili na broj telefona: 035-668-666, e-mail: bibliotekacelic@hotmail.com od 05.06.2017. do 15.06.2017. godine.

Radionice startaju od 26.06.2017. godine. Radionice se održavaju jednom ili dva puta sedmično po 60 min u zavisnosti od broja upisane djece O tačnim terminima radionica bit ćete obaviješteni poslije upisa djece.

2. Likovne radionice za djecu od I do IX razreda osnovne škole sa područja općine Čelić

J.U. Gradska biblioteka Čelić poziva učenike od I do IX razreda osnovne škole sa područja općine Čelić da se prijave za likovne radionice koje će se održati u okviru manifestacije Dani kulture 2017. od 26.06. do 15.08.2017. godine u prostorijama J.U. Gradska biblioteka Čelić.

Kroz likovne radionice učenici se upoznaju detaljno i temeljito s crtačkim, slikarskim i oblikovnim tehnikama, usvajaju nova znanja i vještine i razvijaju svoju kreativnost.

Eko-likovne radionice
Učenici koji budu pohađali ovu likovnu radionicu naučit će kako reciklirati “nepotrebne” materijale, stari novinski papir, najlonske vrećice i sl. te ih na kreativan način upotrijebiti stvarajući sebi svojstvena umjetnička djela.

Mališani će naučiti kako reciklirati materijale, a na taj će način voditeljica radionice pokušati osvijestiti djecu da od “malih nogu” nauče da sve za što mislimo da je “smeće”, mogu iskoristit na razne načine, a uz društvo svojih vršnjaka, lakše će dolaziti do raznih ideja.

Voditelj radionice profesorica likovne umjetnosti Almedina Cifrić.

Informacije i upis  svaki radni dan u prostorijama Biblioteke ili na broj telefona: 035-668-666, e-mail: bibliotekacelic@hotmail.com od 05.06.2017. do 15.06.2017.

DOBRO NAM DOŠLI!!!