Ministar Obrazovanja u posjeti našoj školi

Danas je našu školu posjetio Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Mersija Jahić, pomoćnica Ministra i Jasminka Kurević, pomoćnica ministra za finansije.

Cilj posjete bio je informisanje Ministra o radu škole, organizaciji i poteškoćama sa kojim se škola susreće u svom radu.

Direktor škole, Sabahudin Horozović upoznao je Ministra o organizaciji i radu centralne i područne škole i iznio poteškoće sa kojim se škola susreće u svom svakodnevnom radu. Direktor je izrazio zahvalu na dosadašnjoj pomoći Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK školi.  Gospodin Muratović je takođe upoznat i sa narednim planovima u radu škole od kojih je plan za izmjenu stolarije na objektu centralne škole istaknut kao glavni prioritet. U tom segmentu Ministar je školi ponudio pomoć Ministarstva.

Nakon toga delegacija je sa Ministrom obišla obnovljenu fiskulturnu salu naše škole, koja je većim dijelom finansirana od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK (11.000 KM).