Sportski dan

U utorak, 1. oktobra 2019. u OŠ “Čelić” je organizovan Jesenji kros.
Učenici su u 9h zajedno sa svojim nastavnicima krenuli sa školskog poligona na sportski stadion “Mrkaljević” gdje je Kros i održan.
Sunčano i toplo vrijeme omogućilo je učencicima da se takmiče u različitim sportskim disciplinama (fudbal, trcanje, natezanje konopca, skakanje u vrecama…).
Najuspješniji takmičari su dobili diplome za osvojeno l, II i III mjesto. Nakon višesatne igre, sve je bilo zavrseno oko 12h.