Seminar Škole za 21. vijek

U nedjelju, 30. septembra 2019. godine je okončan trodnevni seminar pod nazivom Škole za 21. vijek.

Škole za 21. vijek je obrazovni program koji je osmislila i provodi organizacija British Council a finansira Vlada UK.

Cilj ovog programa je da milion učenika uzrasta 10-15 godina ovlada vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema. Pored ovladavanja vještinama kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, djeca će usvojiti praktične vještine programiranja i imati priliku za usavršavanje svojih vještina kroz programiranje fizičkih uređaja

U okviru programa, svaka škola učesnica Seminara je dobila određen broj micro:bit uređaja – džepnih računara na kojima djeca mogu programirati i koristiti ih za rješavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta. Ovaj uređaj omogućava učenicima da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način.