Edukativno predavanje o maloljetničkoj delikvenciji

U četvrtak 7. novembra 2019. godine u 12:00 sati za učenike je održano edukativno predavanje na temu: Prevencija razvoja maloljetničke delikvencije i sigurnost djece na internetu.

Predavanje je organizovano od strane MUP-a TK, Policijska stanica Čelić, a na incijativu Osnovne škole ”Čelić”.

Predavanje je organizovano za učenike VII, VIII i IX razreda naše škole u općinskoj sali Općine Čelić.