Grant Vlade Japana za projekat obnove Osnovne škole “Čelić”

Vlada Japana odlučila je dodijeliti grant u iznosu od 56.286 eura (približno 110.100 KM) za projekat obnove Osnovne škole u Čeliću. Ceremonija potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava održana je 15. novembra 2019. godine u 11:00 sati u Ambasadi Japana u Sarajevu.

Odobrenim sredstvima omogućena je zamjena prozora, okvira prozora i vrata u Osnovnoj školi Čelić u Čeliću.
Zbog ozbiljnih oštećenja usljed starosti objekta uzrokovani su problemi posebno kod gubitka ugodne temperature i sigurnosti učenika u školskim prostorijama.
Zahvaljujući ovoj donaciji, direktnu korist će imati oko 400 učenika, nastavnika i osoblja.

Vlada Japana pridaje veliki značaj poboljšanju bitnih sektora, uključujući obrazovanje, zdravstvo i deminiranje u Bosni i Hercegovini unutar Temeljne Grant Pomoći za projekte Ljudske Bezbjednosti (GAGP) koji je započeo 1996. Ukupni iznos dosegnuo je preko 18 milion Eura (oko 35 milijuna KM) u protekle 22 godine, a sredstva su korištena za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje objekata i aktivnosti deminiranja, uključujući 83 projekta u obrazovanju u cijeloj zemlji.