Školsko takmičenje iz engleskog jezika

Danas je u našoj školi održano takmičenje iz engleskog jezika na školskom nivou za učenike VI, VII, VIII i IX razreda. Učestvovalo je ukupno 28 učenika. Takmičenje je započelo u 13 časova i trajalo je 2 sata. Nakon pregleda testova dobili smo sljedeće rezultate:

VI RAZREDI
1. Subašić Selmin
2. Ahmetović Esma
3. Ahmetović Adna

VII RAZREDI
1. Mrkaljević Mediha
2. Gačević Muhamed
3. Ibrišimović Emrah

VIII RAZREDI
1. Hamzić Adnan
2. Mehanović Ermin
3. Džomba Emel

IV RAZREDI
1. Karahasanović Mahir
2. Cifrić Adna
3. Čavalić Edin

Čestitamo najuspješnijim učenicima, također i svim ostalim učenicima koji su učestvovali na takmičenju.