Uspjeh na kraju školske 2012/2013 godine

tabelarni uspjeh

I ova školska godine je završena i naši učenici i i ovoga puta postigli zavidan uspjeh.

Potpun izvještaj ostavljamo za neki drugi put, a za sada smo pripremili samo izvještaj u slikama.

3. razredi

3 razredi

4. razredi

4 razredi

 

5. razredi

5 razredi

 

6. razredi

6 razredi

 

7. razredi

7 razredi

 

8. razredi

8 razred

 

9. razredi

9 razred

Svi razredi

svi razredi

 

Uspjeh po odjeljenjima

uspjeh po razredima