Plan Integriteta JUOŠ “Čelić”

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za... Read More →

Etički kodeksi

  Na osnovnu člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK  i Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti... Read More →