Archives

Amar Abdurahmanović

Amar Abdurahmanović, učenik generacije za školsku 2014./2015. godinu. Amar Abdurahmanović rođen je 19.1.2001. godine u Brčkom, općina Brčko, država... Read More →

Kahrimanović Semra

Semra Kahrimanović, učenik generacije za školsku 2014./2015. godinu. Semra Kahrimanović rođena je 30.7.2000. godine u Maoči, općina Brčko od... Read More →

Hasen Zejćirović

Hasen Zejćirović, učenik generacije za školsku 2013./2014. godinu. Zejćirović Hasen rođen je 15.11.1999. godine u Maoči, općina Brčko od... Read More →

Džinović Zinaida

Učenik generacije 2012/2013. g. Džinović Zinaida rođena 10.5.1998. godine u Maoči, općina Brčko od oca Musaiba i majke Safete.... Read More →

Asmir Bojić

Učenik generacije 2011/2012. g. Asmir Bojić, rođen 8.9.1997. godine u Maoči od oca Rasima i majke Subhije. Osnovno obrazovanje stekao... Read More →

Armina Terzić

Učenik generacije 2010/2011. g. Armina Terzić, rođena 18.7.1996. godine u Göppingenu, općina Göppingen, od oca Mehmedalije i majke Fahire.... Read More →