Arhive kategorije: Novosti

Izložba materijalnih i tehničkih sredstava MUP-a TK

Nakon priredbe povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine koja je održana u objektima centralne škole i PŠ Ratkovići, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK danas su napravili izložbu materijalnih i tehničkih stredstava kojima raspolažu. Izložba je organizovana u sklopu aktivnosti saradnje MUP-a TK sa lokalnim zajednicama.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Dan državnosti Bosne i Hercegovine u centralnoj školi i PŠ Ratkovići obilježen je nizom aktivnosti, od kojih su najvedrije školska priredba, ali i tematska izložba likovnih i literarnih radova. Naši mali recitatori, pjevači, plesači, glumci… pripremili su prigodan program za naše goste, svoje roditelje i drugare, kojim su u svima nama probudili patriotske osjećaje i… Nastavi čitati »

Obavještenje za javnost

Na sjednici Nastavničkog vijeća Javne ustanove Osnovna škola “Čelić” Čelić održane dana 23.11.2022. godine donesena je sljedeća: odluka: I Javna ustanova Osnovna škola “Čelić” Čelić pokrenula je proceduru kod zemljišno knjižnog ureda nadležnog suda u cilju zaštite školske imovine. II Zakonom o stvarnim pravima je propisana obaveza prelaska iz prava upravljanja ili korištenja ili raspolaganja… Nastavi čitati »

Sastanak Aktiva direktora

Danas je u prostorijama JU OŠ “Vražići” održana sjednica Aktiva direktora osnovnih škola Općine Čelić. Sjednici su prisustvovali direktor JU OŠ “Vražići” Munever Džuzdanović, direktor JU OŠ “Humci” Amir Mehmedović i predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Općine Čelić Mirza Šadić. Na sjednici je razmatrana aktuelna situacija u realizaciji nastavnog procesa u školama na području Općine… Nastavi čitati »

Donacija laptopa za školu

Naša škola je odnedavno bogatija za šest modernih laptop računara. Ova donacija je dio aktivnosti UNICEF-a i USAID-a u okviru projekta koji ima za cilj pružanje hitne podrške najkritičnijim sistemskim funkcijama. U partnerstvu sa nadležnim obrazovnim institucijama UNICEF i USAID su isporučili laptop računare za 25 škola Tuzlanskog kantona u vrijednosti od 108.000 USD. Dr.… Nastavi čitati »