Arhive kategorije: Dokumenti

Osnovne sigurnosne smjernice za učenike za korištenje interneta

Nikad ne dijelite svoje lične informacije na internetu. Nikad ne dijelite svoju lozinku sa drugim osobama, osim roditelja. Ne objavljivati na internetu ništa što ne želimo da vide naši prijatelji li poznanici. Pažljivo birati prijatelje na društvenim mrežama. Ne uključivati se u grupe, stranice ili aktivnosti koje nemaju dovoljno informaciju o sadržaju koji se tamo… Nastavi čitati »

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19

Nastavničko vijeće JU OŠ “Čelić” je na sjednici održanoj 8.9.2020. godine donijelo Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19. Krizni plan je utemeljen na preporukama, odlukama i naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona. Ovim dokumentom se osiguravaju mjere zaštite učenika i zaposlenika i preciziraju se uloge svih zaposlenika… Nastavi čitati »

Plan Integriteta JUOŠ “Čelić”

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije. Članom 8. stav (1) Smjernica propisano je da rukovodilac javne… Nastavi čitati »