Arhive kategorije: Dokumenti

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19

Nastavničko vijeće JU OŠ “Čelić” je na sjednici održanoj 8.9.2020. godine donijelo Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19. Krizni plan je utemeljen na preporukama, odlukama i naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona. Ovim dokumentom se osiguravaju mjere zaštite učenika i zaposlenika i preciziraju se uloge svih zaposlenika… Nastavi čitati »

Plan Integriteta JUOŠ “Čelić”

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH obavezala je javne institucije u BiH da izrade i usvoje Plan integriteta u skladu sa Strategijom Vijeća ministara BiH za borbu protiv korupcije (2015-2019.) i Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije. Članom 8. stav (1) Smjernica propisano je da rukovodilac javne… Nastavi čitati »

Etički kodeksi

  Na osnovnu člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK  i Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika osnovnih škola, Pedagoško vijeće Javne ustanove Osnovne škole „Čelić“ Čelić je usvojilo Etički kodeks ponašanja zaposlenika, učenika, roditelja, staratelja i posjetilaca Osnovne škole „Čelić“. Kodeksom su utvrđeni obavezujući moralni principi ponašanja zaposlenika, učenika, roditelja, staratelja… Nastavi čitati »