Arhive kategorije: Dokumenti

Školski Protokol o nenasilju

Polazeći od činjenice da je prevencija, sprječavanje, otkrivanje i suzbijanje nasilja među djecom i mladima od opšteg društvenog interesa, a prihvatajući obaveze iz člana 19. Konvencije o pravima djeteta koji glasi “Države ugovornice će preduzeti sve odgovarajuće zakonske, upravne, društvene i obrazovne mjere da bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja,… Nastavi čitati »