Arhive kategorije: Obavijesti

Vrednovanje škola na području Tuzlanskig kantona za školsku 2021/2022 godinu

Sa zadovoljstvom vam javljamo u uspjehu naše škole koji je postignut na vrednovanju. Ovo je izuzetan uspjeh koji svjedoči o marljivom i kvalitetnom radu svih zaposlenika. Takođe, ovom uspjehu doprinijeli su općina Čelići, naši roditelji i cijela zajednica koja nas je uvijek podržavala i pomagala u ostvarenju naših ciljeva. Kao škola, želimo zahvaliti svima koji… Nastavi čitati »

Donacija BH Telecoma

Nadzorni odbor BH Telecom donio je odluku o dodjeli donacija pravnim licima, a među dobitnicima je i naša škola. Naša škola je dobila donaciju u iznosu od 4,000 KM za projekat Savremena tehnologija u nastavi za učenike. Cilj ovog projekta je osavremenjivanje nastavnog procesa korištenjem savremene IT tehnologije. Ova donacija će nam pomoći da unaprijedimo… Nastavi čitati »

Projekat postavljanja video nadzora

Poštovani roditelji, učenici i sugrađani, obavještavamo vas da je Vlada TK obezbijedila sredstva za ugradnju video nadzora u našoj školi. Video nadzor je postavljen i sada je u funkciji. Video nadzor će nam pomoći u očuvanju školske imovine unutar i oko škole, kao i u poboljšanju sigurnosti naših učenika i uposlenika. Nadzorom prostora unutar i… Nastavi čitati »

Obavještenje za javnost

Na sjednici Nastavničkog vijeća Javne ustanove Osnovna škola “Čelić” Čelić održane dana 23.11.2022. godine donesena je sljedeća: odluka: I Javna ustanova Osnovna škola “Čelić” Čelić pokrenula je proceduru kod zemljišno knjižnog ureda nadležnog suda u cilju zaštite školske imovine. II Zakonom o stvarnim pravima je propisana obaveza prelaska iz prava upravljanja ili korištenja ili raspolaganja… Nastavi čitati »