Informacije o početku nastave za razrede od V-IX

Kako je već najavljeno, nastava za prvu grupu starijih razreda, od V do IX, počinje u ponedjeljak 14. septembra 2020 godine.
Napominjemo da je svako odjeljenje podijeljeno u dvije grupe: Grupa 1 i Grupa 2. U ponedjeljak (14.9.2020.) na nastavu dolaze grupe 1 sljedećeh odjeljenja: Va, Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, IXa i IXb.
Nastava za grupe 2 počinje 21.9.2020.

Satnica

1. čas 07:00 – 07:40
2. čas 07:45 – 08:25
3. čas 08:30 – 09:10
4. čas 09:15 – 09:55
5. čas 10:00 – 10:40
6. čas 10:45 – 11:25
Nastava za Va i Vb počinje u 07:45h, a za VI, VII, VIII i IX razrede u 07:00.
Ulazak u školu i pripreme za nastavu od 06:30 – 07:00

Odjeljenske učionice

Va – učionica 2
Vb – učionica 4
VIa – učionica 8
VIb – učionica 10
VIIa – učionica 9
VIIb – učionica 13
VIIIa – učionica 5
VIIIb – učionica 12
IXa – učionica 6
IXb – učionica 11