Odluka o organizaciji predškolskog odgoja

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u konsultaciji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona je donio Odluku o provođenju aktivnosti vezanih za organizaciju obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

Obavezni-predskolski