Projekat “Zelena revolucija”

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji naša škola uzela je učešće i definisala saradnju na projektu “Zelena revolucija”, koji implementira ZEOS EKO-SISITEM d.o.o Sarajevo.
Projekat se provodi na nivou osnovnih škola u FBiH, u periodu od 1.2.2022. godine do 31.5.2022. godine.
Projekat ima za cilj izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama.

  • Specifični ciljevi projekta:
  • Upoznati stanovništvo sa e-otpadom, kao kategorijom otpada,
  • Uključiti lokalnu zajednicu, djecu i roditelje u proces zaštite životne sredine,
  • Informisati učenike naše škole kroz redovne i vannastavne aktivnosti,
  • Spriječiti zagađenje sakupljanjem e-otpada,
  • Uspostaviti praksu odlaganja, edukacije i predaje e-otpada kroz besplatnu ZEOS-ovu uslugu u školama.

O početku akticnosti prikupljanja e-otpada javnost će biti blagovremeno obaviještena