Sastanak Aktiva direktora

Danas je u prostorijama JU OŠ “Vražići” održana sjednica Aktiva direktora osnovnih škola Općine Čelić. Sjednici su prisustvovali direktor JU OŠ “Vražići” Munever Džuzdanović, direktor JU OŠ “Humci” Amir Mehmedović i predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Općine Čelić Mirza Šadić.

Na sjednici je razmatrana aktuelna situacija u realizaciji nastavnog procesa u školama na području Općine Čelić. Izraženo je zadovoljstvo trenutnom realizacijom nastavnog procesa, a za konkretne uočene nedostatke predložena su rješenja.