Izložba materijalnih i tehničkih sredstava MUP-a TK

Nakon priredbe povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine koja je održana u objektima centralne škole i PŠ Ratkovići, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK danas su napravili izložbu materijalnih i tehničkih stredstava kojima raspolažu.

Izložba je organizovana u sklopu aktivnosti saradnje MUP-a TK sa lokalnim zajednicama.