Pravilnici o kućnom redu i saradnji roditelja učenika sa školom

Novi pravilnici u školama Tuzlanskog kantona su predstavljeni kako bi se osigurala sigurnost i prevencija maloljetničke delinkvencije. Četiri pravilnika o kućnom redu i saradnji roditelja učenika sa školom su predstavljeni, a cilj im je prepoznavanje, prevencija i/ili sprečavanje neprihvatljivog ponašanja učenika u osnovnim i srednjim školama. Ovi dokumenti su realizacija mjera koje je predložila interresorna Radna grupe za analiziranje stanja i pripremu dokumenata i akata s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona. Pravilnici definišu kućni red u školama, odnosno obaveze učenika i principe ponašanja, ali i saradnju roditelja i škola. Tu su jasno propisana prava, ali i obaveze učenika, roditelja, i škola, te su propisane i kazne za roditelje koji ne budu sarađivali sa školama u cilju prvencije i prevazilaženja neprihvatljivog ponašanja.

1. Pravilnik o kućnom redu u osnovnoj školi

pravilnik-kucni-red-osnovno

2. Pravilnik o saradnji roditelja učenika sa školom u cilju prepoznavanja/prevencije i/ili sprečavanja neprihvatljivog ponašanja učenika osnovnih škola

Pravilnik-o-saradnji-roditelja-ucenika-sa-skolom