Integralni ispitni katalog za polaganje eksterne mature za osnovne škole

Mala-matura-300x208

Ovo je prvi puta da obrazovne vlasti na području Tuzlanskog kantona objavljuju integralni ispitni katalog na osnovu kojeg će učenici osnovne škole na kraju devetog razreda polagati eksternu maturu.

Obraćamo se svim sudionicima obrazovanja u osnovnim školama, interesnim grupama, vladinim i nevladinim organizacija, da uzmu učešća u razmatranju ovog kataloga, i da nam, iz perspektive vlastitog viđenja mature u osnovnoj školi, uputite svoje prijedloge za izmjenu, dopunu; da uputite svoje sugestije i rješenja za koja mislite da će biti u funkciji poboljšanja, kako samog kataloga, tako i same mature na kraju devetog razreda.

Molimo stručnu javnost, da se uključi u razmatranje kataloga, i da nam u skladu sa stručnim viđenjem mature, ukažu na, eventualnu potrebu izmjene i dopune kataloga, ili da, u duhu stručnog razumijevanja značenja same mature kao ispita, daju konstruktivne sugestije i prijedloge koji bi doprinijeli poboljšanju ili unapređenju teksta kojeg u cjelosti objavljujemo kao radnu verziju.

Izvor: Pedagoški zavod Tuzla

Ispitni katalog možete pregledati ovdje.