Etički kodeksi

 

Na osnovnu člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK  i Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika osnovnih škola, Pedagoško vijeće Javne ustanove Osnovne škole „Čelić“ Čelić je usvojilo Etički kodeks ponašanja zaposlenika, učenika, roditelja, staratelja i posjetilaca Osnovne škole „Čelić“.

Kodeksom su utvrđeni obavezujući moralni principi ponašanja zaposlenika, učenika, roditelja, staratelja i posjetilaca Osnovne škole „Čelić“ i stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Upravnog odbora

Etički kodeks ponašanja roditelja, staratelja i posjetilaca

Etički kodeks ponašanja učenika