Armina Terzić

Učenik generacije 2010/2011. g.

Armina Terzić, rođena 18.7.1996. godine u Göppingenu, općina Göppingen, od oca Mehmedalije i majke Fahire.
Osnovno obrazovanje stekla je u Osnovnoj školi “Čelić” u Čeliću.
Sve razrede je završila sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem. Tokom svog školovanja postigla je odlične i izvanredne uspjehe i rezultate na raznim konkursima, smotrama i takmičenjima, općinskim i kantonalnim. Kao i svi
dosadašnji učenici generacije, Armina je osvojila veliki broj diploma, pohvala i priznanja. Posebne rezultate Armina
je postigla u sljedećim oblastima:
*matematika,
*fizika,
*hemija
*prva pomoć,
*svjesnost o postojanju mina
*islamska vjeronauka
Amina nam je rekla da će joj protekle godine školovanja ostati u najljepšem svjetlu.
Nadolazećim generacijama poručuje da uče jer bez učenja i znanja ne mogu ostvariti svoj cilj u životu, ali da pri tome ne zaborave da se druže jer su prijateljstvo i znanje dvije veoma bitne stvari u životu.
Čelić, 30. maj 2011. godine

Kategorija: